• Others Các hình thức của dịch vụ quảng cáo Facebook

  Các hình thức của dịch vụ quảng cáo Facebook

  Sau đây là các hình thức của dịch vụ quảng cáo Facebook mà Facebook đang cho phép người dùng cá nhân hay doanh nghiệp thực hiện để chạy các chiến dịch quảng cáo của mình:

  1. Page Post Engagement:

  -Tạo nội dung hấp dẫn, post bài cho trang.

  -Các bao gồm tương tác: như đăng bài, nhận xét, chia sẻ, xem ảnh, ...

  2. Page Likes:

  -Tăng like tự nhiên (like thật) cho trnag.

  3. Clicks To Website:

  -Sẽ tự dẫn vào đường link website (nếu mình đã có).

  -Tăng traffic cho website và page của bạn.

  4. Re – Targeting

  -Quảng cáo lại về trang web hoặc fanpage.

  Lời khuyên: “Không có một lý do nào đủ thuyết phục để chúng ta có thể từ chối quảng cáo Facebook, bởi vì nó là một trong những công cụ tuyệt vời nhất để tương tác và thu hút khách hàng tiềm năng của bạn chỉ bằng hình ảnh và nội dung với chi phí tối ưu”.